AVARNin yrityskauppa saatetaan luultavasti päätökseen syyskuun lopulla

Ruotsissa odotamme myönteistä vastausta syyskuun kuluessa, mutta viranomaiset voivat pyytää lisää aikaa, mikäli lisäselvityksiä vaaditaan, toimitusjohtaja Heine Wang sanoo. Suomalaiset viranomaiset käsittelevät AVARNin päätöstä ostaa Prevent, aiemmin ISS Security. Myös siitä odotetaan pikaista myönteistä vastausta.
Heine Wang painottaa, että Nokas ja AVARN ovat edelleen kilpailijoita, jotka molemmat keskittyvät omaan toimintaansa, kunnes yrityskauppa on hyväksytty.

Heti, kun saamme viranomaisilta vihreää valoa, voimme alkaa keskustella pidemmälle. Siihen asti vallitsee ”business as usual”. Odotamme kuitenkin saavamme mukaan useita osaavia työntekijöitä, kun aika koittaa. Yhdessä tulemme luomaan kiinnostavan ja voimakkaan yrityksen, joka voi kehittyä haastajaksi sekä Suomen että Ruotsin markkinoilla, toimitusjohtaja sanoo.
Julkaisemme lisätietoja heti, kun yrityskauppa hyväksytään.

6.9.2018

——-

Kaikki kortteja myöntävät pankit eivät tällä hetkellä valitettavasti mahdollista saldotiedustelua käteisautomaateissamme.

Lisäkysymyksissä pyydämme kääntymään suoraan kortin myöntäneen pankin puoleen.

OP:n asiakkaat voivat olla yhteydessä omaan osuuspankkiinsa lähettämällä verkkoviestin OP:n verkkopalvelussa tai soittamalla numeroon 0100 0500.

——–

Nokas CMS Oy:n lausunto Finanssivalvonnalle 3.11.2017.

Nokas CMS Oy – lausunto FIVAlle 03112017

—————-

Käteisen saanti paranee kiihtyvällä vauhdilla

Nosto-käteisautomaatit Cityconin omistamiin kauppakeskuksiin.

Nosto-käteisautomaattiverkostoa hallinnoiva Nokas CMS on solminut Cityconin kanssa kaikkia sen Suomessa omistamia kauppakeskuksia kattavan yhteistyösopimuksen.  Sopimus on kolmivuotinen.

–  ”Käteisen rahan saanti luotettavasti ja nopeasti on kauppakeskuksissamme toimivien yritysten kannalta erittäin tärkeää, sillä käteisen käyttö maksuvälineenä on edelleen merkittävässä osassa. Saamamme palautteiden ja yhteydenottojen perusteella, niin kauppiaat kuin asiakkaatkin kokevat käteisen nostamismahdollisuuden etenkin lähellä sen käyttöpaikkaa olennaiseksi osaksi koko palvelua.”, sanoo Cityconin vuokrausjohtaja Jussi Vyyryläinen.

Nokas CMS:n kehitysjohtaja Risto Lepo allekirjoittaa Cityconin näkemyksen täysin ja jatkaa: ”Koko toimintamme perustuu käteisen rahan tarjonnalle helposti ja turvallisesti juuri siellä, missä sitä tarvitaan. Riippumattomana palveluntarjoajana meidän on helppo taata sen saanti ympäri Suomea, lisäämättä rasitteita kauppiaille tai uhkatekijöitä henkilökunnalle. Tämä koskee etenkin niitä alueita, joilta automaattiverkostoa on karsittu”.

Cityconin kauppakeskuksiin asennettavat Nosto-käteisautomaatit ovat kustannuksiltaan yhdenvertaisia muihin käteisautomaatteihin verrattuna. Kuluttajalle ei aiheudu lisäkuluja automaatin käytöstä. Automaatit toimivat kaikkien pankkien korteilla ja niistä saa tuttujen 20 € ja 50 € setelien lisäksi asiakkaiden toivomusten mukaisesti myös 10 € seteleitä. Automaatteja asennetaan aina Helsingistä Rovaniemelle saakka. Asennukset alkavat lokakuussa Espoon Iso Omenasta, jota seuraavat IsoKarhu Porissa ja Koskikeskus Tampereella. Kaikkien automaattien asennusten on suunniteltu valmistuvan kesäkuun alkuun 2018 mennessä.

Yhteistyön perustana on Finanssivalvonnan pankeille antama uusi käteisnostotapahtumia koskeva ohjeistus. Uusi ohjeistus on mahdollistanut käteisautomaattimarkkinoille tulon uusille toimijoille vuoden 2017 alusta. Sen mukaan pankin on määritettävä koko EU:n kattava hinnoittelu asiakkaan käteisnostoille. Kustannus asiakkaalle on riippumaton siitä, missä tai miltä käteisautomaatilta asiakas rahaa nostaa.

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi

Nokas CMS on osa pohjoismaista Nokas-konsernia, joka on Skandinavian suurin turvallisuus- ja käteishuoltoalan yritys ja rahankäsittelypalveluiden markkinajohtaja Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Lisäksi konserni toimii Suomessa, Saksassa ja Alankomaissa. Yhtiö on toimivan johdon ja sijoittajien omistama. www.nokas.fi www.nostoautomaatit.fi

Lisätietoja:

Citycon Oyj, vuokrausjohtaja Jussi Vyyryläinen, jussi.vyyrylainen@citycon.com

Nokas CMS Oy, kehitysjohtaja Risto Lepo, risto.lepo@nokas.fi

—–

Tillgången till kontanter förbättras i allt snabbare takt

Uttagsautomater till köpcentrum som ägs av Citycon.

Nokas CMS, som äger och driver nätverket av Nosto-uttagsautomater, har ingått ett samarbetsavtal med Citycon som täcker samtliga köpcentrum som bolaget äger i Finland. Avtalet är i kraft tre år.

”Pålitlig och snabb tillgång till kontanter är väldigt viktigt för de företag som verkar i våra köpcentrum, eftersom kontant betalning fortfarande har en betydande roll. Enligt inkomna synpunkter och kommentarer upplever både köpmän och kunder att möjligheten att ta ut kontanter i synnerhet i närheten av användningsplatsen är en viktig del av servicen som helhet”, säger Citycons leasingdirektör Jussi Vyyryläinen.

Nokas CMS:s utvecklingsdirektör Risto Lepo delar Citycons uppfattning och tillägger: ”Hela vår verksamhet grundar sig på att erbjuda kontanter enkelt och tryggt precis där det behövs. Som oberoende tjänsteproducent är det enkelt för oss att garantera tillgången till kontanter runtom i Finland, utan att påföra belastningar för köpmännen eller orosmoment för personalen. Det här gäller framför allt de områden där automatnätverket har reducerats.”

De Nosto-uttagsautomater som installeras i Citycons köpcentrum motsvarar till kostnaderna övriga uttagsautomater. För konsumenterna blir det inga tilläggskostnader för användningen av automaterna. De fungerar med alla bankers kort och förutom 20- och 50-eurosedlar kan man enligt kundernas önskemål ta ut även 10-eurosedlar. Automaterna kommer att finnas från Helsingfors till Rovaniemi. Installeringarna startar i oktober i Iso Omena i Esbo och fortsätter sedan i IsoKarhu i Björneborg och Koskikeskus i Tammerfors. Enligt planerna ska alla automater vara installerade i början av juni 2018.

Samarbetet grundar sig på Finansinspektionens nya föreskrifter till bankerna om kontantuttag. Det nya direktivet har gjort det möjligt för nya aktörer att få tillträde till marknaden för uttagsautomater från och med januari 2017. Enligt föreskrifterna ska bankerna fastställa en prissättning som täcker hela EU för kunders kontantuttag. Kostnaden för kunden är oberoende av var eller i vilken uttagsautomat kunden tar ut pengar.

Citycon Oyj (Nasdaq Helsingfors: CTY1S) har en ledande ställning som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till 5 miljarder euro och bolagets marknadsvärde är 2 miljarder euro. Tilläggsuppgifter om Citycon: www.citycon.fi

Nokas CMS är en del av den nordiska Nokas-koncernen, som är Skandinaviens största företag inom säkerhet och kontanter samt marknadsledande inom kontanthanteringstjänster i Norge, Sverige och Danmark. Koncernen verkar även i Finland, Tyskland och Nederländerna. Bolaget ägs av dess ledning och placerare. www.nokas.fi www.nostoautomaatit.fi

Mer information:

Citycon Oyj, leasingdirektör Jussi Vyyryläinen, jussi.vyyrylainen@citycon.com

Nokas CMS Oy, utvecklingsdirektör Risto Lepo, risto.lepo@nokas.fi

—–

Access to cash keeps getting easier 

Nosto cash dispensers for Citycon shopping centres

The Nosto cash dispenser network operator Nokas CMS has concluded a partnership agreement with Citycon covering all Citycon shopping centres in Finland. The deal will last for three years.

“Swift and reliable access to cash is crucial for businesses operating in our shopping centres, as many people are still using cash to pay for purchases. Feedback and comments suggest that both traders and customers regard the ability to make cash withdrawals near to the point of sale as an integral part of the overall service,” says Citycon Leasing Director Jussi Vyyryläinen.

As Head of Sales and Development at Nokas CMS, Risto Lepo wholeheartedly agrees with this view: “Our entire operation focuses on providing cash in an easy and secure way at the point where it is needed. As an independent service provider, we are well placed to ensure the availability of cash throughout Finland without increasing the strain on traders or the risks for their staff. This is particularly important in areas where the cash dispenser network has been reduced.”

Nosto cash dispensers installed at Citycon shopping centres match the costs of other ATM services, with no additional charges to consumers using the dispensers. They also operate with all bank cards, dispensing not only the familiar 20 and 50 euro banknotes, but also 10 euro notes as the customer requires. These machines will be installed across the entire length and breadth of Finland from Helsinki in the south to Rovaniemi in the far north. The first machines will be installed in October at the Iso Omena shopping centre in Espoo, followed by IsoKarhu in Pori and Koskikeskus in Tampere. The aim is to install all of the dispensers by the beginning of June 2018.

This latest partnership is based on new cash withdrawal guidelines issued to banks by the Finnish Financial Supervisory Authority. These guidelines have allowed new operators to enter the cash dispenser market as of the start of 2017. They require banks to set comprehensive prices for customer cash withdrawals across the entire territory of the European Union. The cost to the customer may not depend on the location or choice of cash dispenser.

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) is a leading owner, developer and manager of urban, grocery-anchored shopping centres in the Nordic and Baltic region, managing assets totalling EUR 5 billion and with market capitalisation of EUR 2 billion. Further details of Citycon may be viewed on its website at www.citycon.fi

Nokas CMS is part of the Nordic Nokas-Group, the largest security and cash servicing business in the Nordic countries, and the market leader for cash handling services in Norway, Sweden and Denmark. The Group also operates in Finland, Germany and the Netherlands. Nokas CMS is owned by its senior executives and investors. www.nokas.fi www.nostoautomaatit.fi

For further details please contact:

Jussi Vyyryläinen, Leasing Director, Citycon Oyj, jussi.vyyrylainen@citycon.com

Risto Lepo, Head of Sales and Development, Nokas CMS Oy, risto.lepo@nokas.fi

—–

Nokas CMS Oy:n ja S-ryhmän automaattiyhteistyö parantaa käteisen saatavuutta Suomessa


S-ryhmä on valinnut Nokas CMS Oy:n käteisautomaattipalveluiden yhteistyökumppaniksi ja palveluntarjoajaksi Suomessa. Yhteistyön taustalla on Finanssivalvonnan pankeille vuoden alussa antama uusi käteisnostotapahtumia koskeva ohjeistus, jonka mukaan pankin on määritettävä koko EU:n kattava hinnoittelu asiakkaan käteisnostoille. Kustannus asiakkaalle on riippumaton siitä, missä tai miltä käteisautomaatilta hän rahaa nostaa. 

S-ryhmän toimipaikkoihin lähiaikoina ilmestyvät Nosto-käteisautomaatit ovat kustannuksiltaan yhdenvertaisia muihin käteisautomaatteihin verrattuna. Automaatit toimivat kaikkien pankkien korteilla ja niistä saa tuttujen 20€:n ja 50€:n setelien lisäksi asiakkaiden toivomusten mukaisesti myös 10€:n seteleitä. Nosto-käteisautomaattipalveluita on ollut saatavilla Suomessa jo vuodesta 2008.

Nokas CMS Oy ja S-ryhmä järjestävät yhteistyöstä tiedotustilaisuuden 22.8.2017.