Tietosuojaoikeudet

Nokas Finland toteuttaa pyynnöstäsi seuraavat tietosuojaoikeutesi:

Oikeutesi saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä

  • Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Oikeutesi saada pääsy tietoihin

  • Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

Oikeutesi oikaista tietoja

  • Jos käsittelemämme tiedot, jotka koskevat sinua ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot.

Oikeutesi rajoittaa tietojen käsittelyä

  • Jos mielestäsi käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai vastustat tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Tällöin voimme käsitellä tietojasi vain

  • sinun suostumuksellasi
  • jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
  • väliseemme sopimukseen perustuen
  • oikeutettujen etujemme toteutumiseksi
  • lakisääteisen velvollisuutemme noudattamiseksi
  • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi

Sinulla on oikeus vastustaa suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa lainmukaisella perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön Nokas Finland Oy:lle sähköpostilla tietosuoja@nokas.com